Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Right Power Energy CZ s.r.o., IČO: 141 64 795, se sídlem Barrandovská 155/15, 152 00  Prha 5- Hlubočepy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360278.

Informace jsou určené pro fyzické osoby, které poskytli naší společnosti osobní údaje, a to především pro naše zákazníky, ale dále se uplatní i na zákazníky potencionální a zákazníky minulé. Za potencionálního zákazníka se považuje osoba, se kterou dosud naše společnost neuzavřela žádný smluvní vztah, ale se kterými je v kontaktu. Za minulého zákazníka se považuje osoba, se kterou již naše společnost nemá uzavřen smluvní vztah, ale jehož údaje je naše společnost za určitých podmínek oprávněna nebo povinna zpracovávat. Tyto informace se dále uplatnění přiměřeně i na osoby ve vztahu k zákazníkům, a to především na rodinné příslušníky či jejich zástupce.

Kdo jsme

Naše společnost je dodavatelem energií na území České republiky. Podrobnější informace lze nalézt na https://rightpower.energy/o-nas/. Adresa naší webové stránky je: https://rightpower.energy/.

Skupina Right Power je tvořena:

 • Right Power Energy CZ s.r.o., IČO: 141 64 795,
 • RIGHT POWER, a.s., organizační složka, IČO: 286 26 818,
 • RIGHT POWER, IČO: 36366544, evidence: Okresný súd Žilina, Odd. Sa, vl. č. 10762/L

Kontaktní údaje správce jsou:

 • emailová adresa: gdpr@rightpower.com

Zásady, zdroje a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje zákonně, transparentně a korektně.

Osobní údaje zákazníků shromažďuje a zpracováváme pouze ze zákonných  či výslovně vyjádřených důvodů, když rozsah zpracování je přiměření stanoveným účelům či důvodům.

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností a/nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou údaje uchovávány na základě souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, e-mailová adresa (tvořená jménem nebo příjmením fyzické osoby) a/nebo telefonní číslo, číslo bankovního spojení, kontaktní údaje, které zákazník poskytl ve Smlouvě anebo v souvislosti s ní a nebo na základě údajů předaných skrze naše webové stránky či callcentrum, a veškeré získané údaje pro účely smluvního vztahu a osobní údaje v rozsahu, v jakém je třeba tyto údaje evidovat a uchovávat na účely daňové, účetní nebo podobné evidence nebo tyto osobní údaje jinak zpracovávat pro účely daňových, účetních nebo podobných předpisů, např. pro účely doručení faktury.

Osobní údaje naše společnost získává přímo od zákazníků, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro daný účel a na po nezbytně nutnou dobu, přičemž po splnění účelu může naše společnost dále osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, než pro které byly původně shromážděny, a to pro:

 • účely uzavření a plnění smluvního vztahu, a to včetně jakýchkoliv dalších jednáních souvisejících,
 • účely marketingové,
 • účely plnění našich zákonných či smluvních povinností, případně našich oprávněných zájmů.

Za marketingové účely se považují nabídky produktů a služeb jak naší společnosti, tak třetích osob, se kterými spolupracujeme (viz. Příjemci osobních údajů), a to za předpokladu, že jste nám udělili souhlas s takovým zpracováním. Jedná se zejména o činnosti marketingového zpracování, profilování, statické či matematické analýzy, reporting a podobně, a to z důvodu zkvalitnění produktů a služeb. Tento souhlas zákazník udělil dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat. Naše společnost upozorňuje, že odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů pro jiné účely.

Za oprávněné zájmy považuje naše společnost zejména:

 • vymáhání pohledávek nebo právních nároků naší společnosti,
 • vyřizování požadavků zákazníků, a to i potencionálních,
 • nabízení produktů a služeb,
 • řízení naší společnosti, včetně výzkumů, reportingu a vnitřního vyhodnocování,
 • sdílení v rámci skupiny Right Power.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Za účelem splnění zákonných povinností jsme povinni předat osobní údaje třetím stranám v roli správce osobních údajů (např. orgány činné v trestním řízení, Energetický regulační úřad, OTE, distributoři energií).

Naše společnost také spolupracuje s třetími osoby, přičemž se jedná o následující kategorie příjemců:

 • dodavatelé fotovoltaických elektráren,
 • spolupracující zprostředkovatelé.

Naše společnost dále může pověřit i zpracovatele osobních údajů, kteří na základě zákona nebo našeho zmocnění zpracovávají osobní údaje, přičemž se jedná o následující kategorie zpracovatelů:

 • obchodní zástupci,
 • poskytovatelé služeb fakturace,
 • poskytovatelé IT služeb,
 • poskytovatelé právních a inkasních služeb,
 • poskytovatelé poštovních či kurýrních služeb,
 • společnosti zajišťující průzkumy spokojenosti našich zákazníků,
 • poskytovatelé telekomunikačních služeb.

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky, v některých případech může docházet k předávání osobních údajů do jiných zemí v rámci EU, případně mimo EU. Jedná se zejména o předávání osobních údajů ve skupině Right Power, a dále v případě využívání služeb nadnárodních společností, jejichž servery jsou umístěny v zahraničí.

Komentáře

Když zákazníci zanechají na webových stránkách komentáře, shromažďujeme údaje zobrazené ve formuláři pro komentáře a také IP adresu návštěvníka a řetězec uživatelského agenta prohlížeče, abychom pomohli odhalit spam.

Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (také nazývaný hash) může být poskytnut službě Gravatar, abyste zjistili, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře bude váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud na web nahráváte obrázky, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu si mohou stáhnout a extrahovat jakákoli data o poloze z obrázků na webu.

Soubory cookie

Pokud na našem webu zanecháte komentář, můžete se přihlásit k ukládání svého jména, e-mailové adresy a webu do souborů cookie. Jsou pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat své údaje, když zanecháte další komentář. Tyto cookies vydrží jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a po zavření prohlížeče je vyřazen.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik souborů cookie pro uložení vašich přihlašovacích údajů a vašich voleb zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookie vydrží dva dny a soubory cookie možností obrazovky vydrží rok. Pokud zvolíte “Zapamatovat si mě”, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací soubory cookie budou odstraněny.

Pokud upravíte nebo publikujete článek, uloží se do vašeho prohlížeče další cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a pouze označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová úplně stejně, jako kdyby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a monitorovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste na dané webové stránce přihlášeni.

Jaká práva máte nad svými údaji

Kdykoliv během zpracování osobních údajů můžete využít těchto práv:

 • právo na přístup k osobním údajů,
 • právo na opravu osobních údajů, případně omezení zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováváním.

Dále můžete využít právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Další ustanovení

Odesláním kontaktního formuláře skrze naše webové stránky souhlasíte a potvrzuje, že jste se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že v plném rozsahu přijímáte.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 1.11.2022, aktuální znění tohoto dokumentu je zveřejněno na webových stránkách naší společnosti.